Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 42  

Sunuş

 Geride bıraktığı yirminci yıllık birikimiyle Dîvân, 42. sayısıyla okurlarını selamlıyor. Bu sayımızda İslam ilim tarihinden Askerî Devrim kuramına; siyaset teorisinden İslam müzik tarihine farklı alanları kapsayan dört makale ve güncel yazını takip eden yedi kitap değerlendirme yazısını ilgililerine sunuyoruz.

2017/1 
Yıl 22, Sayı 42

   
 
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİ’NDE İLİM MERKEZLERİ VE ULEMA HAREKETLİLİĞİNİN TESPİTİ ÜZERİNE METODOLOJİK BİR ARAYIŞ: NİSBELER
A SEARCH FOR A METHOD TO STUDY THE CENTERS OF KNOWLEDGE AND THE MOBILITY OF SCHOLARS IN THE EARLY HISTORY OF ISLAM: ATTRIBUTIVE ADJECTIVES (NISBAS)

M. Enes Topgül
[Özet Abstract]

  XIV.–XV. ASIR HASANKEYF’İNDE BİR MÜZİKOLOJİ RİSALESİ: MUZAFFER HASKEFİ’NİN el-KEŞŞÂF FÎ ‘İLMİ’L-ENGÂM ADLI ESERİ
A MUSICOLOGICAL TREATISE FROM FOURTEENTH/FIFTEENTH-CENTURY HASANKAYF: MUZAFFAR AL-HASKAFI’S WORK Al-KASHSHAF FI ʿILM AL-ANGHAM

M. Fatih Kılıç ve Muhammed Aydın
[Özet Abstract]

  ASKERÎ DEVRİM KURAMI VE XVI. YÜZYIL OSMANLI KALE KUŞATMALARI
MILITARY REVOLUTION THEORY AND OTTOMAN SIEGE WARFARE IN THE SIXTEENTH CENTURY

Veysel Göger
[Özet Abstract]

devam >

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com