Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Bülten Eşik Notlar
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 34  

Sunuş

  Dîvân’ın bu sayısı özel bir dosya konusuna odaklanıyor: “Siyaset Felsefesinde Yeni Arayışlar”. Siyaset felsefesinde revizyon, sentez ve metodolojik açılım odaklı üç eksenin belirginleştiğini söyleyebiliriz. Bu itibarla dosya konumuzu biraz daha spesifik kılarak “siyaset felsefesinde sentezci, revizyonist ve metodolojik arayışlar” olarak başlıklandırmak da mümkün. 


2013/1 
Yıl 18, Sayı 34

   
1309-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Siyaset Teorisinde Yeni Ontolojik ve Teolojik Tahayyüller ve Demokrasi
New Ontological and Theological Imaginaries in Political Theory and Democracy

Halil İbrahim YENİGÜN
[Özet Abstract]

  Modernliğin Şeraiti, Liberalizmin Şeriatı
Conditions of Modernity, Shari’a of Liberalism

İsmail YAYLACI
[Özet Abstract]

  Liberal Komüniteryanizmde İnsan, Toplum ve Devlet
Self, Society and State in Liberal Communitarianism

Muhammed İkbal İMAMOĞLU
[Özet Abstract]

devam >

 


Medeniyet Araştırmaları Merkezi


Bilim ve Sanat Vakfı
Yayınları

Notlar
TA Literatür Dergisi, Bülten, Notlar
DİVAN İNDEKS YAZARLAR İÇİN NOT NOTES FOR CONTRIBUTORS

Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com