Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Bülten Eşik Notlar
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 38  

Sunuş

Dîvân’ın 38. sayısı İslam bilim ve ahlak felsefesinden modern Türkiye’de beşerî bilimlerin tarihine; Taşköprizade’den Rifat Osman’a farklı konulardan ve alanlardan makaleler ve değerlendirme yazılarını okurlarına sunuyor.

2015/1 
Yıl 20, Sayı 38

   
1039-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Erdemlerin Tasavvuru ve Tanımı: Taşköprizade’nin Erdem Şemaları
The Conception and Definition of Virtues: Tashkoprizada’s Tables of Virtues

Mustakim ARICI
[Özet Abstract]

  İslam Bilim Tarihinden Bir Sayfa: Risâle fî sebebi zuhûri’l-kevâkib leylen ve hafâihâ nehâran (İnceleme, Tenkitli Metin ve Çeviri)
A Page from the History of Islamic Science: Risala fi sabab zuhur al-kawakib laylan wa khafa’iha naharan (Study, Critical Edition and Translation)

Tuna TUNAGÖZ
[Özet Abstract]

  Rifat Osman’ın Süheyl Ünver’e Yazdığı Mektuplar: Bir Osmanlı Aydınının Harf İnkılabı ile İmtihanı
Rifat Osman’s Letters to Süheyl Ünver: An Ottoman Intellectual’s Confrontation with the Alphabet Reform

Yasin BEYAZ
[Özet Abstract]

devam >

 


Medeniyet Araştırmaları Merkezi


Bilim ve Sanat Vakfı
Yayınları

Notlar
TA Literatür Dergisi, Bülten, Notlar
DİVAN İNDEKS YAZARLAR İÇİN NOT NOTES FOR CONTRIBUTORS

Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com