Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Bülten Eşik Notlar
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 37  

Sunuş

 "Dîvân’ın bu sayısı karma bir sayı olarak, bir bilgi ve fikir şöleni olarak hazırlandı. Sizi Hulefâ-yi Râşidîn döneminden Osmanlı Irak’ına, modern siyaset tasavvurundan alegoriye, İbn Haldun’dan Muhammed Zahid el-Kevserî’ye uzanan bir yolculuğa davet ediyoruz."

2014/2 
Yıl 19, Sayı 37

   
1309-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Modern Siyaset Tasavvurunun Paradigmatik Öncülleri
Paradigmatic Premises of the Modern Political Imaginary

M. Akif KAYAPINAR
[Özet Abstract]

  Hulefâ-yi Râşidîn Döneminden Emevîlere Geçişin Siyasi Anlamı: Hilafet-Mülk Tartışması
-Üç Siyer Metni Üzerinden Bir İnceleme
The Political Meaning of the Transition from the Period of Khulafâ al-Râshidîn (Rightly Guided Caliphs) to the Period of Umayyads: Caliphate-Kingdom Debate. -An Analysis of Three Seerah Texts-

Hızır Murat KÖSE
[Özet Abstract]

  Abdurrahman Nureddin Paşa’nın Osmanlı Irak’ına Dair 1880 Tarihli Lâyihası Üzerine
On Abdurrahman Nureddin Pasha's Report on Ottoman Iraq in 1880

Ebubekir CEYLAN
[Özet Abstract]

devam >

 


Medeniyet Araştırmaları Merkezi


Bilim ve Sanat Vakfı
Yayınları

Notlar
TA Literatür Dergisi, Bülten, Notlar
DİVAN İNDEKS YAZARLAR İÇİN NOT NOTES FOR CONTRIBUTORS

Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com