Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
D î v â n


   Her dergi bir vicdan, bir yankı ve bir davettir. Bir medeniyetin vicdanı, bir zekâlar topluluğunun yankısı ve onurlu bir ortak duruşa davet.

   Bugün İslâm dünyasının en önemli meselesi siyasî başarısızlık, askerî güç eksikliği veya ekonomik gerilik değil; süreklilik arzeden, tutarlı ve özgün bir ilmî gelenekten yoksunluktur. Meşrûluğunu böyle bir gelenekten alan bir ilmî örneklik, sadece kendi medeniyetimizin değil, insanlığın temel meselelerine de çözüm getirebilir.

   Batı medeniyetinin kendini tekrara düştüğü bir uğrakta, sosyal bilimlerin kısırlaştırıcı kalıplarını aşan; sorgulayıcı ve yeniden kurucu çalışmalara büyük ihtiyaç var. Batılı düşünürlerin çoğu, kendi medeniyetlerinin bunalımını küresel bunalım gibi görme yanılsaması içindeler. Paradigma kurucu büyük teoriler, yerlerini paradigma sürdürücü (ve siyasetin yedeğinde yürütülen) sosyal bilim disiplinlerine bırakmışa benziyor: Batı bilgi dünyası şerh ve hâşiye evresini yaşıyor.

   Karşılaştırmalı ve displinlerarası bir yaklaşımı benimseyen Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi bir yandan yerleşik gelenek(ler)le hesaplaşma, diğer yandan kendi özgün geleneğimizi ihyâ etme arayışındadır. Batı düşüncesinin kavramsal, metodik ve teorik kalıpları yaygınlaşarak hâkim paradigma haline geldikçe, İslâm düşünce geleneği ciddi bir sarsıntı geçirmiş, karmaşık zihinlerin kesiştiği eklektik bunalım alanları doğurmuştur. Bu bunalım, farklı gelenekleri derinden kavrayıp yeniden yorumlayabilen bir düşünce zenginliğiyle aşılabilir.

   Çağdaş dünyada bilgi ile değer; değer ile siyaset ve ekonomi arasındaki bağlar koparılmıştır. Kalıcı bir dünya düzeni arayışı bu yüzden sonuçsuz kalmaktadır. İslâm düşünce geleneğinin yeni bir atılımla canlandırılması, sadece bizler için değil, bütün insanlık için hayatî önem taşıyor. Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, bu bilince sahip ilim adamlarının birikimlerinin yoğrulduğu bir harman, zekâlarının yankılandığı bir kale, onurlu duruşlarının süslediği bir davetiyedir.

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, medeniyetimizin vicdanı olmaya taliptir.


 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com