Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 14  

Sunuş

Geçen yedi yıl içinde ?ilmî geleneğin ihyâsı? amacıyla, hem birikimlerin yoğrulduğu bir harman, hem de geleneklerin mukayeselerle kimi zaman ayrıştırıldığı, kimi zaman da kaynaştırıldığı bir düşünce meydanı olarak hizmet veren Dîvân İlmî Araştırmalar, bu sayıdan itibaren yürüyüşüne, Bilim ve Sanat Vakfı'ndaki yeni yapılanma çerçevesinde oluşturulan dört araştırma merkezinden biri olan ?Medeniyet Araştırmaları Merkezi?nin uhdesinde devam edecektir.

2003/1 
Yıl 8, Sayı 14
SATINAL

   
ISSN 1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Osmanlı felsefe-biliminin arkaplanı: Semerkand matematik-astronomi okulu
Semerkand School of Mathematics-Astronomy as a Background of the Ottoman Philosopy-Science

İhsan FAZLIOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim teb'anın idaresinde kullandığı bir yöntem olarak "ruhânî iltizam" sistemi
A Method in the Administration of Non-muslim Groups in the Ottoman Empire: The System of Religious Iltizam

M. Macit KENANOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Modern Türk düşüncesi üzerine erken bir değerlendirme: Ahmed Muhiddin (1892-1923)
An Early Assessment of the Modern Turkish Thought: Ahmed Muhiddin (1892-1923)

Suat MERTOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Tokatlı Molla Lütfi: Hayatı, eserleri ve felsefesi
Molla Lutfi Tokadi (d. 900/1494): His Life, Works and Philosophical Thoughts

İbrahim MARAŞ
[Özet Abstract]indir

  Modernizmin dönüştürücü etkisi: Seyyid Ahmed Han ve ahkâmın dünyevîleşmesi
Transformative Effect of Modernism: Sayyid Ahmad Khan and the Secularization of Jurisprudence (Ahkam)

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  Klasik devir Osmanlı hanedan türbelerinde tezyînât
Philipp Schweinfurth and His Conference at Istanbul University on the Occasion of the 500th Anniversary of the Conquest

Aziz DOĞANAY
[Özet Abstract]indir

  Philipp Schweinfurth ve Feth'in 500. yılı nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nde verdiği konferans
Decoration of Royal Tombs in Istanbul in the Classical Era

Semavi EYİCE
[Özet Abstract]indir

  Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce, Arapça Kültür
Iqbal Studies in Turkey

M. Cüneyt KAYA
[Özet Abstract]indir

  Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century

Yunus UĞUR
[Özet Abstract]indir

  Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik

Hasan KÖSEBALABAN
[Özet Abstract]indir

  Şevket Kotan, Kur'ân ve Tarihselcilik

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  Alim Arlı, Oryantalizm ve Oksidentalizm Tartışmaları Ekseninde Şerif Mardin

Faruk DENİZ
[Özet Abstract]indir

  Türkçe'de Muhammed İkbâl

Ahmet ALBAYRAK
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com