Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 15  

Sunuş

Dîvân İlmî Araştırmalar ilmî geleneğin ihyâsı için çıktığı yolda elinizdeki 15. sayısıyla sekiz yılı geride bırakıyor. Medeniyetler arası mukâyeselere ve etkileşim alanlarına yönelen çalışmalarla özgün bir yayın çizgisi takip eden Dîvân İlmî Araştırmalar, bu sayısında da disiplinler arası niteliğini yansıtacak tarzda, düşünce tarihinden siyaset bilimine, felsefeden psikolojiye, dinler tarihinden sosyolojiye kadar farklı alanlarda on beş yazıya yer veriyor.

2003/2 
Yıl 8, Sayı 15
SATINAL

   
ISSN 1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Batı'daki İslâm algısının tarihine giriş
Introduction to the History of Western Perceptions of Islam

İbrahim KALIN
[Özet Abstract]indir

  Nâmûs/Nomos Cebrâil mi Tevrat mı?:?Bed'ü'l-vahy' hadisindeki Nâmûs kavramı üzerine
Is Nâmûs/Nomos Gabriel or Torah? On the Concept of Nâmûs in Bed'u'l-Vahy Hadith

Fuat AYDIN
[Özet Abstract]indir

  Meşşâî gelenek bağlamında İbn Rüşd felsefesinde rüya
Ibn Rushd's Thought on Dream in the Context of Peripatetic Philosophy

Atilla ARKAN
[Özet Abstract]indir

  Aristoteles'in sayı tanımı
Aristotle's Definition of Number

İhsan FAZLIOĞLU
[Özet Abstract]indir

  İbn Haldun ve Weber'de bilgi ve bilim sorunu
The Question of Knowledge and Science in Ibn Khaldun and Weber

Nurullah ARDIÇ
[Özet Abstract]indir

  Dünyalar arasında: Edward W. Said'in mirası
Between Worlds: Edward Said's Heritage

Alim ARLI
[Özet Abstract]indir

  Âlî Paşa vasiyetnamesine dair birkaç yeni bilgi
The First Publication of Âlî Pasha's Last Will and Testament and Some New Information about the Debates It Spawned

Nergiz YILMAZ AYDOĞDU
[Özet Abstract]indir

  Yaratma: İbn Sînâ ve St. Thomas'ın görüşlerinin karşılaştırılması
Creation: A Comparative Study between Avicenna's and Aquinas' Positions

Rahim ACAR
[Özet Abstract]indir

  İstanbul'daki ilk Hollanda elçisi: Cornelis Haga ve 1612 tarihli Hollanda kapitülasyonları
The First Dutch Ambassador in Istanbul: Cornelis Haga and the Dutch Capitulations of 1612

Bülent ARI
[Özet Abstract]indir

  Michael Hardt-Antonio Negri, Empire

M. Akif KAYAPINAR
[Özet Abstract]indir

  Bekir Karlığa, İslâm Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri

Muammer İSKENDEROĞLU
[Özet Abstract]indir

  M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi: Mit ve Gerçek

Mustafa ŞENTOP
[Özet Abstract]indir

  Âşık Paşazade, Osmanoğulları'nın Tarihi

Fatma SEL TURHAN
[Özet Abstract]indir

  Osmanlı Haremi'ne dört farklı bakış

Abdurrahman ATÇIL
[Özet Abstract]indir

  İmâm-ı Azam Ebû Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu

Nurhayat HARAL YALÇI
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com