Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 17  

Sunuş

Mukâyeseli medeniyetler perspektifiyle geçen sayısında Hint Medeniyeti'ni din, düşünce ve felsefesi bağlamında ele alan Dîvân İlmî Araştırmalar, bu sayısında da Hint-İslâm Medeniyeti yoğunluklu yazılarla bu alana yönelik ilgisini devam ettiriyor.

2004/2 
Yıl 9, Sayı 17
SATINAL

   
ISSN 1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Hint alt-kıtasında İslâm araştırmalarının dünü bugünü: Kurumlar, ilmî faaliyetler, şahıslar, eserler
Past and Present Status of Islamic Studies in the Indian Subcontinent

Abdülhamit BİRIŞIK
[Özet Abstract]indir

  Ticaretten sömürgeciliğe XIX. yüzyılda Hindistan ve İngiliz hâkimiyeti
From Commerce to Colonialism: Hindustan and the British Supremacy in the 19th Century

Durmuş BULGUR
[Özet Abstract]indir

  Hindistan'da İngiliz hâkimiyeti ve ulemânın tavrı
British Supremacy in India and the Attitude of the Ulama

Azmi ÖZCAN
[Özet Abstract]indir

  Zor zamanda âlim olmak: Şah Veliyyullah Dihlevî'nin kendi kaleminden hayatı
An Alim at Hard Times: Autobiography of Shah Waliullah Dihlawi

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  Hindistan hicret hareketi
Hijrat Movement in India

Halil TOKER
[Özet Abstract]indir

  Bâbürlü Devleti'nde Türkçe
Turkish Language and Literature in Babur's Court

Ali Fuat BİLKAN
[Özet Abstract]indir

  Garip bir memleket, garip bir sultan: Bâbürnâme'deki Hindistan
A Strange Country, A Strange Sultan: Bâbürnâme's India

Fatih BAYRAM
[Özet Abstract]indir

  Türk sanatında pelengî ve şâhî benek nakışları ya da çintamani yanılgısı
Pelengî and Şâhî Benek in Turkish Ornamentation Art, or the Illusion of Çintamani

Aziz DOĞANAY
[Özet Abstract]indir

  Mâverdî'nin ahlâkî, içtimaî, siyasî ve iktisadî görüşleri
The Ethical, Social, Political, and Economic Views of al-Mawardî

Cengiz KALLEK
[Özet Abstract]indir

  Müşir Hüseyin Kıdwai, Osmanlı'nın Son Dostları

Ahmet GÜZELER
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com