Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 2  

Sunuş

Dergimizin ilk sayısının sunuşunda hedefimizi "Dîvân dergisi hem birikimlerin yoğrulduğu bir harman, hem geleneklerin mukayeselerle kimi zaman ayrıştırıldığı kimi zaman da kaynaştırıldığı bir düşünce meydanı, hem de yapıcı nitelikteki her türlü metodik ve teorik açılıma öncülük etmeye çalışan bir ufuk dîvânı olmayı hedef edinmektedir" diyerek vurgulamıştık.

1996/2 
Yıl 1, Sayı 2
SATINAL

   
ISSN 1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Ernest Renan ve "reddiyeler" bağlamında İslâm-bilim tartışmalarına bibliyografik bir katkı

Dücane CÜNDİOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Hilâfet ve iktisat -usûl üzerine-

Cengiz KALLEK
[Özet Abstract]indir

  Cumhuriyet'e geçiş sürecinde hilâfet teorisine alternatif yaklaşımlar: Seyyid Bey örneği (1922-1924)

Sami ERDEM
[Özet Abstract]indir

  Canı Bek Han devrinde (1342-1357) Altınordu Hanlığı'nda bilim hayatı

Cevat İZGİ
[Özet Abstract]indir

  Japon sanayi siyaseti ve temel aktörleri: Yeni kurumsal ekonomi perspektifi

İbrahim ÖZTÜRK
[Özet Abstract]indir

  Hikmet hadisi üzerine bir inceleme

Mehmet ÖZŞENEL
[Özet Abstract]indir

  John Rawls'un adalet kuramı ve İslâm hukuku ışığında değerlendirilmesi

Mehmet Fevzi BİLGİN
[Özet Abstract]indir

  İslâm medeniyetine ilişkin bir kavram okuması: "ilmu'd-dünyâ" ve "ilmu'd-dîn"

İhsan FAZLIOĞLU
[Özet Abstract]indir

  "İslâm ve Bilim"e bir eleştiri

Şakir KOCABAŞ
[Özet Abstract]indir

  İlk dönem Osmanlı ilim ve kültür hayatında İhvânu's-safâ ve Abdurrahmân Bistâmî

İhsan FAZLIOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Tarih, mit ve gerçeklik

Fuat ORUÇ
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com