Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 20  

Sunuş

Dîvân İlmî Araştırmalar, 20. sayısıyla 11. yaşına adım atmış bulunmaktadır. On yılı geride bırakan Dîvân İlmî Araştırmalar, ilk sayımızda da belirttiğimiz gibi, hem toplum hem de medeniyet olarak mensup olduğumuz kadim ilmî gelenekle sıhhatli bir rabıta kurmadan dertlerimizi anlamak ve açıklamanın imkansızlığı inancının güçlü bir şekilde ifade edildiği bir forum oluşturma gayesiyle yola çıkmıştı.

2006/1 
Yıl 11, Sayı 20
SATINAL

   
ISSN 1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Yönetici peygamber olarak Hz. Muhammed
Prophet Muhammad as a Ruler

Ahmet ÖZEL
[Özet Abstract]indir

  Buhara-Bombay-Bursa hattında dervişlerin seyr ü seferi
Traveling Dervishes from Bukhara to Bursa via Bombay

Mustafa KARA
[Özet Abstract]indir

  Şeyh Vefa Külliyesi
The Seikh Wafâ Külliye

Aziz DOĞANAY
[Özet Abstract]indir

  Allah'ın cüz'îleri bilmesi: Klasik İbn Sînâ yorumunun değerlendirilmesi
God's Knowledge of the Particulars: An Evaluation of the Classical Interpretations of Avicenna

Rahim ACAR
[Özet Abstract]indir

  Osmanlı-Türk düşüncesinde münâzara ilmi ve Abdünnâfî İffet'in Tercüme-i Adâb-ı Gelenbevî adlı eseri
The Disputation Method in the Ottoman-Turkish Thought and Abdunnafî Iffet's Commentary: Tercume-i Âdâb-ı Gelenbevî

İlker KÖMBE
[Özet Abstract]indir

  Osmanlı Atinası ve düşünce tarihi ekseninde Kadı Mahmud Efendi'nin Tarih-i Medinetü'l-Hukemâ adlı eseri
Ottoman Athens and Kadı Mahmud Efendi's Târih-i Medînetu'l-Hukemâ from an Intellectual History Perspective

Gülçin TUNALI KOÇ
[Özet Abstract]indir

  El-Fârâbî'ye atfedilen Yeni-Eflatuncu bir eser: Risâle fî'l-'İlmi'l-İlâhî
A Neo-Platonic Work Attributed to al-Farâbî: Risâla fî'l-'Ilmi'l-İlâhî

Fehrullah TERKAN
[Özet Abstract]indir

  R. A. Nicholson'un Mesnevî tercüme ve şerhi üzerine
On R. A. Nicholson's Mathnawî translation and Commentary

İsmail GÜLEÇ
[Özet Abstract]indir

  Arapçanın İbranîceye katkısına dair Avram Galanti'nin bir makalesi
An Essay by Abraham Galante on the Arabic Conribution to the Progress of Hebrew

Eyyüp TANRIVERDİ
[Özet Abstract]indir

  Çin ve Osmanlı'da meşrutiyetçi düşünce ve milliyetçiliğin doğuşu: Karşılaştırmalı bir inceleme
The Constitutionalist Thought and the Emergence of Nationalism in China and the Ottoman Empire: A Comparative Perspective

Z. Hale EROĞLU SAĞER
[Özet Abstract]indir

  Bir modernleş(tir)me projesi olarak köy enstitüleri
Village Institutes as a Modernisation Project

Mehmet ANIK
[Özet Abstract]indir

  Ussama Makdisi ve "Osmanlı Oryantalizmi"

M. Akif KAYAPINAR
[Özet Abstract]indir

  Orta-Doğu ve Türkiye-Osmanlı tarihi çalışmaları bakımından 2005-MESA toplantısının bir değerlendirmesi

Coşkun ÇAKIR
[Özet Abstract]indir

  Vefatı münasebetiyle Prof. Dr. Işın Demirkent

Semavi EYİCE
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com