Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 21  

Sunuş

Hem bir iddiası olan hem de akademik nitelikli bir derginin, kendisine biçtiği iddia ve belirlediği akademik düzeyden taviz vermeksizin uzun soluklu bir yayın hayatı sürdürmesinin Türkiye şartlarında pek çok zorluğu da beraberinde getirdiği malumdur. Geçen sayısıyla on yılı geride bırakan Dîvân İlmî Araştırmalar, disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyerek bir yandan yerleşik gelenek(ler)le hesaplaşma, diğer yandan kendi özgün geleneğimizi ihya etme çabasını, akademik nitelikli bir dergi olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmeden bugüne kadar sürdürdü ve daha nice on yıl(lar) sürdürme azim ve kararlılığında.

2006/2 
Yıl 11, Sayı 21
SATINAL

   
ISSN 1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Bir iktisat klasiği olarak İbn Haldun'un Mukaddime'si
Ibn Khaldûn's Muqaddimah as a classical work in economics

Mustafa ÖZEL
[Özet Abstract]indir

  Niçin İbn Haldun?
Why Ibn Khaldûn?

Muhammed Âbid EL-CÂBİRÎ
[Özet Abstract]indir

  Mukaddime'nin Osmanlı dönemi Türkçe tercümesi
Turkish translation of the Muqaddimah in the Ottoman period

Yavuz YILDIRIM
[Özet Abstract]indir

  İmparatorluktan ulus devlete geçişte Akçura, Gökalp ve Mustafa Kemal'in yeni siyaset arayışları
Search for new polities in Akçura, Gökalp and Mustafa Kemal in the transition from the empire into the nation state

Faruk DENİZ
[Özet Abstract]indir

  Kutsal medya, kutsal çağ: McLuhan düşüncesini anlamaya katkı
Sacred media, sacred age: A contribution to understanding McLuhan's thought

Fahrettin ALTUN
[Özet Abstract]indir

  Şerif Mardin bibliyografyası (1950-2007)
Şerif Mardin bibliography (1950-2007)

Alim ARLI
[Özet Abstract]indir

  Gelenek ile modernite arasında bir sentez denemesi:Seyyid Süleyman Nedvi (1884-1953)
An experiment of synthesis in between tradition and modernity: Seyyid Süleyman Nedvi (1884-1953)

Mehmet ÖZŞENEL
[Özet Abstract]indir

  İslam estetiğini yeniden düşünmek:Oliver Leaman'ın Islamic Aesthetics:An Introduction adlı eseri üzerine
Islamic aesthetics reconsidered: On Islamic Aesthetics: An Introduction by Oliver Leaman

Cihat ARINÇ
[Özet Abstract]indir

  Ahmet Öncü, Sosyoloji ya da Tarih:İbn Haldun ve Mukaddime Üzerine Bir Deneme

Sümeyye PARILDAR
[Özet Abstract]indir

  Neşet Toku, İlm-i Umran:İbn Haldun'da Toplum Bilimsel Düşünce

Murat YEŞİLTAŞ
[Özet Abstract]indir

  Ahmet Arslan, İbn Haldun'un İlim ve Fikir Dünyası

Cumhur Ersin ADIGÜZEL
[Özet Abstract]indir

  İbrahim Erol Kozak, İbn Haldun'a Göre İnsan-Toplum-İktisat

Yaylagül CERAN
[Özet Abstract]indir

  Ziad Ahmad, The Epistemology of Ibn Khaldûn

A. Taha İMAMOĞLU
[Özet Abstract]indir

  J. M. S. Baljon, Modernist Düşüncenin Şekillenişi:Şah Veliyyullah Dehlevî

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  "Osmanlıcılıktan Arapçılığa": Arap Gözüyle Osmanlı dizisi üzerine bir değerlendirme

Muhammed Talha ÇİÇEK
[Özet Abstract]indir

  Medeniyet ve düzen:Sempozyum notları

İsmail YAYLACI
[Özet Abstract]indir

  Geçmişten geleceğe İbn Haldun:Vefatının 600. yılında İbn Haldun'u yeniden okumak

Yavuz YILDIRIM
[Özet Abstract]indir

  Vefa'ya Vefa'dan vefalı bir yaklaşım

Yücel BULUT
[Özet Abstract]indir

  Dîvân İlmî Araştırmalar'da yayınlanan yazılar bibliyografyası (1-21. sayılar)


[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com