Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 23  

Sunuş

Geçen sayımızda olduğu gibi, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi'nin yirmi üçüncü sayısında da "Medeniyet" ve "Düzen" kavramlarını, felsefî, tarihî, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele almaya devam ediyoruz. "Jeopolitik Kargaşa ve Medeniyet Çoğulculuğu" başlıklı makalesinde California Üniversitesi'nden Prof. Richard Falk, kendi ifadesiyle "AvroBatı-merkezci dünya düzeni"nin yapısını ve dünya için ifade ettiği anlamı sorguluyor.

2007/2 
Yıl 12, Sayı 23
SATINAL

   
ISSN 1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Jeopolitik Kargaşa ve Medeniyet Çoğulculuğu
Geopolitical Turmoil and Civilizational Pluralism

Richard FALK
[Özet Abstract]indir

  Küreselleşme, Medeniyetler ve Dünya Düzeni
Globalization, Civilizations and World Order

Robert GILPIN
[Özet Abstract]indir

  Avrupa'da Yeni-Ortaçağ Düzeninin Yükselişi
The Rise of a Neo-Medieval Order in Europe

Jan ZIELONKA
[Özet Abstract]indir

  Pax-Amerikana Neden İmkansız?
Kadim Çin Dünya Düzeninin Çağdaş Amerikan Dünya Düzeniyle Mukayesesi.

Why is Pax Americanna Impossible? Comparing Chinese Ancient World Order with Today's American World Order

Yiwei WANG
[Özet Abstract]indir

  Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci
How did Kalâm Turn Metaphysical?

Ömer TÜRKER
[Özet Abstract]indir

  Arap Kültüründe Çeviri Çalışmaları ve Huneyn b. İshâk Ekolü
Hunayn Ibn Ishâq and His School in the Translation Process from Greek into Arabic

Eyyüp TANRIVERDİ
[Özet Abstract]indir

  Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri (İlmî Toplantı)

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger, Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş

Tamer YILDIRIM
[Özet Abstract]indir

  Fethi Kerim Kazanç, Gazzâlî Öncesi Ehl-i Sünnet Kelamı’nda Ahlak Düşüncesi

İlker KÖMBE
[Özet Abstract]indir

  İzzet Derveze, Osmanlı Filistininde Bir Posta Memuru

Muhammed Talha ÇİÇEK
[Özet Abstract]indir

  VEFEYÂT Prof. Dr. Sabahaddin Zaim (1926-2007) Hayatı, Kişiliği, Eserleri

Coşkun ÇAKIR
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com