Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 28  

Sunuş

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi’nin on beşinci yılını idrak ettiğimiz 2010 yılının bu ilk sayısı, özel bir dosya konusuna sahip olmasa da “gelenek” kavramının felsefeden tefsire, kelâmdan fıkha farklı disiplinlerde taşıdığı anlam(lar)ın ve bu anlam(lar)ın tarih içinde ve modern zamanlarda algılanış şekillerinin ayrıntılı olarak ele alındığı beş yazıdan oluşuyor.

2010/1 
Yıl 15, Sayı 28
SATINAL

   
1309-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  “Unuttuklarını Hatırla!” Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not
“Remember what You’ve Forgotten!”: Some Notes on the Question of Commentary and Annotation

İsmail KARA
[Özet Abstract]indir

  “Doğrudan Doğruya Kur’an’dan Alıp İlhamı”: Kur’an’a Dönüş’ten Kur’an İslamı’na
“Being Inspired Directly by the Qur’an”: From Returning to the Qur’an to the Discourse of Qur’anic Islam

Suat MERTOĞLU
[Özet Abstract]indir

  İbn Sînâ’nın Kelâmcıların Hudûs Görüşüne Yönelttiği Eleştiriler
Avicenna’s Critique of Theologians’ View of Hudûth

Muhammet Fatih KILIÇ
[Özet Abstract]indir

  İbn Sînâcı Felsefe Geleneğinin Oluşumu ve Behmenyâr’ın Felsefe Tasavvuru
The Making of the Avicennian Philosophical Tradition and Bahmanyâr’s View of Philosophy

Mustakim ARICI
[Özet Abstract]indir

  Mezhebe Karşı İctihad: Şevkânî’nin İctihad Düşüncesi ve Mezhep Eleştirisi
Ijtihâd contra Madhab: al-Shawkânî’s View of Ijtihâd and Critique of Madhab

Nail OKUYUCU
[Özet Abstract]indir

  Scott C. Lucas, Constructive Critics, Hadith Literature, and the Articulation of Sunni Islam

Mustafa Macit KARAGÖZOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Noah Feldman, The Fall and Rise of the Islamic State

Nurullah ARDIÇ
[Özet Abstract]indir

  Râif Muhammed Abdülazîz en-Nü‘aym, el-Fikrü’s-siyâsî inde’l-İmâm el-Cüveynî

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  Stig Jarle Hansen, Atle Mesoy ve Tuncay Kardaº, The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntington’s Faultlines, from Al-Andalus to the Virtual Ummah

Mesut ÖZCAN
[Özet Abstract]indir

  R. Rorty ve G. Vattimo’nun Dinin Geleceği

Tamer YILDIRIM
[Özet Abstract]indir

  Omar Ashour, The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements

Halil AYDINALP
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com