Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 29  

Sunuş

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, dört makale ve altı kitap değerlendirmesi içeren 29. sayısıyla okuyucularının karşısında. Bu sayının yazarları arasında İbrahim Kalın, Güllü Yıldız, Süleyman Kaya ve Wan Lei bulunuyor.

2010/2 
Yıl 15, Sayı 29
SATINAL

   
1309-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen Fikri: Medeniyet Kavramına Giriş
Worldview, Existence and Order: An Introduction to the Concept of Civilization

İbrahim KALIN
[Özet Abstract]indir

  II. Meşrutiyet Dönemi Siyer Müellifleri Arasında Geleneğin Sesi: Düzceli Yusuf Suad
A Voice of the Tradition among Sîra Authors in the Second Constitutional Period: Düzceli Yusuf Suad

Güllü YILDIZ
[Özet Abstract]indir

  XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları
Sources of Income for Uskudar Foundations at the End of 18th Century

Süleyman KAYA
[Özet Abstract]indir

  The Chinese Islamic “Goodwill Mission to the Middle East”
Japonya’ya Karşı Savaşta Çinli Müslümanların “Orta Doğu ıyi Niyet Heyeti”

Wan LEI
[Özet Abstract]indir

  Mehdî Ğuleys, Fikrü'ş-Şevkânî es-siyâsî ve eseruhû'l-muâsır fi'l-Yemen

Nail OKUYUCU
[Özet Abstract]indir

  Sophia Vasalou, Moral Agents and Their Deserts: The Character of Mu'tazilite Ethics

Muammer İSKENDEROĞLU
[Özet Abstract]indir

  Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî’nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi

Mustakim ARICI
[Özet Abstract]indir

  İbrahim Kalın, Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect, and Intuition

Sümeyye PARILDAR
[Özet Abstract]indir

  Seyyid Haşim Agacery, Mukaddimeî ber Munâsebât-ı Dîn ve Devlet der İran-ı Asr-ı Safevî

Muammer İSKENDEROĞLU
[Özet Abstract]indir

  Gautier H. A. Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadîth

Halit ÖZKAN
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com