Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 31  

Sunuş

900. vefat yıldönümü sebebiyle ağırlıklı olarak Gazzâlî’ye ayırdığımız bu sayımızda, Gazzâlî’nin kelâm ve fıkıh/siyaset alanındaki görüşlerini irdeleyen iki makale ile Gazzâlî’nin eserlerinin Türkçeye aktarımını konu edinen bir bibliyografya çalışması yer alıyor. “el-Menhûl’den İlcâm’a Gazzâlî’ye Göre Kelâm İlmi ve Kelâmcılar” başlıklı ilk makalede Osman Demir, kelâm ilminin tarihinde bir dönüm noktasını teşkil eden Gazzâlî’nin, ilk eseri olan el-Menhûl’den, son eseri olan İlcâm’a uzanan süreçte kelâm ilmine ve kelâmcılara yönelik tavrındaki değişimlerin izini takip ediyor.

 

2011/2 
Yıl 16, Sayı 31
SATINAL

   
 
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  el-Menhûl’den İlcâm’a Gazzâlî’ye Göre Kelâm İlmi ve Kelâmcılar
al-Manhul to Iljam:The science of Kalam and the Mutakallimun According to al-Ghazali

Osman DEMİR
[Özet Abstract]indir

  İki Âlim, İki Halife Adayı:Cüveynî’nin Nizâmülmülk’ü, Gazzâlî’nin Müstazhir’i
Two Scholars, Two Candidates for Caliph: Juwayni’s Nizamulmulk, al-Ghazali’s Mustazhir

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  Gazzâlî’nin XIII-XIX. Yüzyıllar Arasında Batı Türkçesinde Tercüme Edilen Eserleri
The Translations of al-Ghazali’s Works into Western Turkish between the 13th and the 19th Centuries

Sadık YAZAR
[Özet Abstract]indir

  Ebülûla Mardin’in Ulema Haltercümelerine Dair Çalışmaları
Ebülûla Mardin’s Studies on Ulama Biographies

İsmail KARA
[Özet Abstract]indir

  II. Mahmud’un Askerî Islahatlarına Dair Tercüme Bir Müdafaanâme: el-Kevkebü’l-Mes‘ûd fî Kevkebeti’l-Cünûd
A Translated Defense Article about the Military Reforms of Mahmud II: al-Kavkab al-Mas‘ud fi Kavkabat al-Junud

Mahmut DİLBAZ
[Özet Abstract]indir

  Bilinmeyen Bir Medrese Islahatı Metni: Vildan Faik Efendi ve Islah Risalesi
An Unknown Text of Madrasa Reform: Vildan Faik Efendi’s Islah Risalesi

Arzu GÜLDÖŞÜREN
[Özet Abstract]indir

  Atila Doğan, Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm

Nurullah ARDIÇ
[Özet Abstract]indir

  Hilmi Yavuz, İslam’ın Zihin Tarihi: Bir Müslüman Aydının İslam Üzerine Düşünceleri

Muammer İSKENDEROĞLU
[Özet Abstract]indir

  Ali Anooshahr, The Ghazi Sultans and the Frontiers of Islam: A Comparative Study of the Late Medieval and Early Modern Periods

Fatih BAYRAM
[Özet Abstract]indir

  Mariam al-Attar, Islamic Ethics: Divine Command Theory in Arabo-Islamic Thought

Muammer İSKENDEROĞLU
[Özet Abstract]indir

  Cengiz Aktar (der.), Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan Ekümenik Patrikhâne

M. Macit KENANOĞLU
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com