Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 32  

Sunuş

2012 yılının bu ilk sayısında dergimizin adına yaraşır, düşünce dîvânı mahiyetinde bir muhteva ile huzurunuzdayız. Dîvân’ın 32. sayısı, İslami ilimlerin teşekkül döneminden Şerif Hüseyin İsyanı’na, Kant’tan Cahit Zarifoğlu’na, Taftazânî’den din ve kadın konulu akademik çalışmalara uzanan yedi yazı içeriyor.

2012/1 
Yıl 17, Sayı 32
SATINAL

   
 
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Tedvin Tarihinde Emevî Sarayı ve Zührî’nin Mirasına Bir Örnek: Şuayb b. Ebû Hamza Nüshası
A Surviving Example for the Legacy of Umayyad Court and Zuhri in the History of Tadwin: Nuskhatu Shuayb b. Abu Hamza

Halit ÖZKAN
[Özet Abstract]indir

  Din ve Kadın Konulu Çalışmalarda Akademik Özgünlük ve Sahicilik Sorunu
The Question of Academic Originality and Authenticity in Studies on Religion and Women

Necdet SUBAŞI
[Özet Abstract]indir

  “İmge”den “Anlam”a Cahit Zarifoğlu’nun Poetikası
Cahit Zarifoğlu’s Poetics: From “Image” to “Meaning”

Yalçın ARMAĞAN
[Özet Abstract]indir

  Rölans ya da Poetik Müsameredeki Yırtık: Seküler Şiir Kavramı Etrafında “Berdücesi-1962” Şiiri Üzerine Bir Okuma
Relance or the Torn in Poetic Solemnity: An Assesment on the Poem “Berdücesi-1962” through the Concept of Secular Poetry

Metin KAYGALAK
[Özet Abstract]indir

  Kant’ın Teorik ve Pratik Felsefesinde Hüküm ve Nesnellik
Judgement and Objectivity in Kant’s Theoretical and Practical Philosophy

Erdal YILMAZ
[Özet Abstract]indir

  Sa‘deddin Taftazânî’nin Tehzîbü’l-mantık İsimli Eseri -Sunuş, Tahkik, Tercüme-
Sa‘daddin al-Taftazânî’s Tahzib al-Mantiq: Introduction, Critical Edition, Translation

Mehmet Zahit TİRYAKİ
[Özet Abstract]indir

  Erken Cumhuriyet Dönemi Ders Kitapları Çerçevesinde Türk Ulus Kimliği İnşası ve “Arap İhaneti”
Turkish Nation-Building and the “Arab Treason” in the Context of Textbooks in the Early-Republican Period

M. Talha ÇİÇEK
[Özet Abstract]indir

  Nurullah Ardıç: Islam and the Politics of Secularism: The Caliphate and Middle Eastern Modernization in the Early 20th Century

Harun KÜÇÜKALADAĞLI
[Özet Abstract]indir

  Isa Blumi: Reinstating the Ottomans: Alternative Balkan Modernities, 1800-1912

Faruk YASLIÇİMEN
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com