Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 35  

Sunuş

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 34. sayının ardından 35. sayıda da “Siyaset Felsefesinde Yeni Arayışları” ele almaya devam ediyor. Dîvân’ın 34. sayısında, siyaset felsefesinde sentezci, revizyonist ve metodolojik arayışların arttığı bir evrede söz konusu yönelimlere daha eleştirel ve mesafeli yaklaşan makaleler yer alıyordu. Dîvân’ın yeni sayısında yer alan makalelerde ise, revizyon çabaları karşısında paradigmatik çizgilerin korunmasını önemseyen, sentez çabaları karşısında paradigmatik farklılıkların gözetilmesini önceleyen, her şeyi yerli yerine koymak isteyen yaklaşımlar dikkat çekiyor.

2013/2 
Yıl 18, Sayı 35
SATINAL

   
1309-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Modern Siyaset Tasavvurunun Mekanizmacı Arkaplanı
The Mechanistic Background of Modern Political Imaginary

M. Akif KAYAPINAR
[Özet Abstract]indir

  Modern Çağın Siyasi Meşruiyeti
The Political Legitimacy of the Modern Age

Michael DILLON
[Özet Abstract]indir

  Monoloğun Ötesinde: Karşılaştırmalı Bir Siyaset Teorisine Doğru
Beyond Monologue: Towards a Comparative Political Theory

Fred DALLMAYR
[Özet Abstract]indir

  Mezhepsel Uzlaşma ve Barış: Modern ve Postmodern Yaklaşımlar
Inter-denominational Harmony and Peace: Modern and Postmodern Approaches

Mehmet Ali BÜYÜKKARA
[Özet Abstract]indir

  Dünya Düzeninin Temelleri: Adalet Dairesi Literatürüne Giriş
Foundations of the World Order: An Introduction to the Literature on the Circle of Justice

İlker KÖMBE
[Özet Abstract]indir

  “Gevenden Ancak Diken Çıkar”: Süyûtî’nin Gözüyle Ulema ve Siyaset
“Only a Thorn Springs from the Milkvetch”: Al-Suyuti’s View of the Ulema and Politics

A. Taha İMAMOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Yeni Sosyal Medya ve 21. Yüzyılda İletişim: Diyalog Mümkün mü?
The New Social Media and Communication in the 21st Century: Is Dialogue Possible?

Hans KÖCHLER
[Özet Abstract]indir

  Badiou’nun “Felsefe Kavgası”: Varlık-Olay-Özne-Hakikat
Badiou’s “Fight for Philosophy”: Being, Event, Subject, Truth

Hüseyin ETİL
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com