Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 36  

Sunuş

Dîvân’ın elinizdeki sayısı 2006 yılında aramızdan ayrılan merhum Şakir Kocabaş’a armağan olarak hazırlandı. Yerleşik kabullere ve klişelere sarılmaksızın bilim, felsefe ve dinin karşılaştığı hassas zeminde titizlikle çalışan ve özgün ürünler veren bilim adamı düşünürlerimizden biri olan Şakir Kocabaş...

 

 

2014/1 
Yıl 19, Sayı 36
SATINAL

   
1309-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Yapay Zeka ve Bilim Felsefesi
AI and Philosophy of Science

Şakir KOCABAŞ
[Özet Abstract]indir

  Kadim Bir Soruya Yerli Bir Cevap Arayışı: Gerçekliğin Lisanda (Tamlıkla) İfadesi Mümkün mü?
In Search of an Authentic Answer to an Immemorial Question: Is It Possible to Describe (Conclusively) Reality Through Language?

İshak ARSLAN
[Özet Abstract]indir

  Roger Penrose’da Matematiksel Platonculuk
Mathematical Platonism in Roger Penrose

Baha ZAFER
[Özet Abstract]indir

  Modern Bilimde Pratiğin Kurucu Etkisi: Homo Faber-Homo Economicus Dayanışması
The Constituent Effect of Practice on the Modern Science: Solidarity between Homo Faber and Homo Economicus

Selami ÇALIŞKAN
[Özet Abstract]indir

  Laboratuar Yaşamının Antropolojisi: Bruno Latour’un Bilim İncelemeleri ve Metafizik Sonuçları
An Anthropology of the Laboratory Life: Bruno Latour’s Science Studies and their Metaphysical Consequences

Metin DEMİR
[Özet Abstract]indir

  Teknoloji ve Teemmül
Technology and Meditation

Özkan GÖZEL
[Özet Abstract]indir

  Türkiye’de Bir Mantık Geleneğinden Söz Edilebilir mi? Tematik ve Bibliyografik Bir Soruşturma
Can We Talk About A Tradition of Logic in Turkey? A Thematic and Bıbliographical Investigation

Mehmet ULUKÜTÜK
[Özet Abstract]indir

  Bilim Felsefesine Mekanistik Bir Yaklaşım: William Bechtel
A Mechanistic Approach to Philosophy of Science: William Bechtel

İshak ARSLAN
[Özet Abstract]indir

  Küre Yayınları Bilim Tarihi Kitapları Üstüne Bir İnceleme
A Review on the History of Science Books of Küre Publications

Selim DEĞİRMENCİ
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com