Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 37  

Sunuş

 "Dîvân’ın bu sayısı karma bir sayı olarak, bir bilgi ve fikir şöleni olarak hazırlandı. Sizi Hulefâ-yi Râşidîn döneminden Osmanlı Irak’ına, modern siyaset tasavvurundan alegoriye, İbn Haldun’dan Muhammed Zahid el-Kevserî’ye uzanan bir yolculuğa davet ediyoruz."

2014/2 
Yıl 19, Sayı 37
SATINAL

   
1309-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Modern Siyaset Tasavvurunun Paradigmatik Öncülleri
Paradigmatic Premises of the Modern Political Imaginary

M. Akif KAYAPINAR
[Özet Abstract]indir

  Hulefâ-yi Râşidîn Döneminden Emevîlere Geçişin Siyasi Anlamı: Hilafet-Mülk Tartışması
-Üç Siyer Metni Üzerinden Bir İnceleme
The Political Meaning of the Transition from the Period of Khulafâ al-Râshidîn (Rightly Guided Caliphs) to the Period of Umayyads: Caliphate-Kingdom Debate. -An Analysis of Three Seerah Texts-

Hızır Murat KÖSE
[Özet Abstract]indir

  Abdurrahman Nureddin Paşa’nın Osmanlı Irak’ına Dair 1880 Tarihli Lâyihası Üzerine
On Abdurrahman Nureddin Pasha's Report on Ottoman Iraq in 1880

Ebubekir CEYLAN
[Özet Abstract]indir

  el-Felâsifenin Devrimci Çocuğu İbn Haldun’a Yeniden Bakmak: Mukaddime, İslam Felsefesinde İbn Rüşdcü Bir Kırılma mı?
Revisiting Ibn Khaldun, the Revolutionary Child of Al-Falasifa: Is The Muqaddimah an Averroesian Break in Islamic Philosophy?

Cemile BARIŞAN
[Özet Abstract]indir

  Bir Tür mü Tarz mı? Klasik Türk Edebiyatında Alegori
Allegory in the Classical Turkish Literature: Is it a Genre, or a Style?

Berat AÇIL
[Özet Abstract]indir

  İtikadi Konularda Haber-i Vâhidin Delil Olma Meselesi ve Kevserî’nin Konuya Bakışı
The Authority of Individual Hadiths in Theological Matters and Kawthari’s Approach to the Problem

Mehmet ÖZŞENEL
[Özet Abstract]indir

  Hattatlara Yeni Armağan: Müstakimzâde Süleyman Sa‘deddin Efendi’nin Yeni Harflerle Basılan Tuhfe-i Hattâtîn Adlı Eseri Üzerine

Aziz DOĞANAY
[Özet Abstract]indir

  Karen Barkey, Empire of Difference: The Ottomans in a Comparative Perspective

Fikriye KARAMAN
[Özet Abstract]indir

  War and State Formation in Syria, Cemal Pasha’s Governerate during World War I, 1914-17

Ertuğrul ZENGİN
[Özet Abstract]indir

  American Missionaries and the Middle East: Foundational Encounters

M. Talha ÇİÇEK
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com