Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 38  

Sunuş

Dîvân’ın 38. sayısı İslam bilim ve ahlak felsefesinden modern Türkiye’de beşerî bilimlerin tarihine; Taşköprizade’den Rifat Osman’a farklı konulardan ve alanlardan makaleler ve değerlendirme yazılarını okurlarına sunuyor.

2015/1 
Yıl 20, Sayı 38
SATINAL

   
1039-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Erdemlerin Tasavvuru ve Tanımı: Taşköprizade’nin Erdem Şemaları
The Conception and Definition of Virtues: Tashkoprizada’s Tables of Virtues

Mustakim ARICI
[Özet Abstract]indir

  İslam Bilim Tarihinden Bir Sayfa: Risâle fî sebebi zuhûri’l-kevâkib leylen ve hafâihâ nehâran (İnceleme, Tenkitli Metin ve Çeviri)
A Page from the History of Islamic Science: Risala fi sabab zuhur al-kawakib laylan wa khafa’iha naharan (Study, Critical Edition and Translation)

Tuna TUNAGÖZ
[Özet Abstract]indir

  Rifat Osman’ın Süheyl Ünver’e Yazdığı Mektuplar: Bir Osmanlı Aydınının Harf İnkılabı ile İmtihanı
Rifat Osman’s Letters to Süheyl Ünver: An Ottoman Intellectual’s Confrontation with the Alphabet Reform

Yasin BEYAZ
[Özet Abstract]indir

  The Rockefeller Foundation, John Marshall and the Development of the Humanities in Modern Turkey: 1950–1965
Rockefeller Vakfı, John Marshall ve Modern Türkiye’de Beşerî Bilimlerin Gelişimi:1950–1965

Ali ERKEN
[Özet Abstract]indir

  Lynn Hunt. Writing History in the Global Era

M. Talha ÇİÇEK
[Özet Abstract]indir

  Halit Özkan. Memlüklerin Son Asrında Hadis, Kahire 1392-1517

A. Taha İMAMOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Guy Burak. The Second Formation of Islamic Law: The Hanafi School in the Early Modern Ottoman Empire

Özgün Deniz YOLDAŞLAR
[Özet Abstract]indir

  Suraiya Faroqhi. Travel and Artisans in the Ottoman Empire: Employment and Mobility in the Early Modern Era

Faruk YASLIÇİMEN
[Özet Abstract]indir

  Nail Okuyucu, ed. Batı Gözüyle Tecdid: İslâm Dünyasında Tecdid Hareketleri (1700-1850)

İmam Rabbani ÇELİK
[Özet Abstract]indir

  Malek Sharif. Imperial Norms and Local Realities: The Ottoman Municipal Laws and the Municipality of Beirut (1860-1908)

Petar TODOROV
[Özet Abstract]indir

  Nancy J. Davis and Robert V. Robinson. Claiming Society for God: Religious Movements and Social Welfare

Burak YILMAZ
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com