Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 39  

Sunuş

İşraki hareket kavramından Deleuze’ün Bergson’la olan fikri münasebetine, Türkiye’de asker anılarından XV. yüzyılda Kahire’de şer’î siyasete, Şihabüddin Yahya Sühreverdi’den Ali Gazzali’ye uzanan bir düşünce yolculuğu olarak hazırlanan Dîvân’ın 39. Sayısı okurlarının ilgisini bekliyor. Bu sayı üç telif makale, bir araştırma notu ve yedi kitap değerlendirme yazısını kapsamaktadır.

2015/2 
Yıl 20, Sayı 39
SATINAL

   
1039-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Nurun Işımaları, Sıcaklığın Değişimleri: İşraki Hareket Kavramı
Radiations of Light, Alterations of Heat: The Ishraqi Concept of Motion

İshak ARSLAN
[Özet Abstract]indir

  Osmanlı-Türk Ordusuna İçeriden Bakış: Asker Anıları (XIX. ve XX. Yüzyıllar)
A View from Inside the Ottoman-Turkish Army: Soldiers’ Memoirs in the Nineteenth and Twentieth Centuries

Hakan ŞAHİN
[Özet Abstract]indir

  Bergson-Deleuze Karşılaşması: Virtüelin Materyalizmi
The Bergson-Deleuze Encounter: Materialism of the Virtual

Metin DEMİR
[Özet Abstract]indir

  XV. Yüzyılda Kahire’de Siyaset, Hukuk ve Ahlakı Birlikte Düşünmek: Ali Gazzali’nin Tahrîrü’s-sülûk fî tedbîri’l-mülûk İsimli Risalesi
Thinking Politics, Law, and Ethics in Cairo in the Fifteenth Century: Ali al-Ghazzali’s Treatise, Tahrir al-Suluk fi Tadbir al-Muluk

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  Tim Buchen, Malte Rolf (Hrsg.). Eliten im Vielvölkerreich. Imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn (1850-1918)

Abdulhamit KIRMIZI
[Özet Abstract]indir

  Jo Guldi and David Armitage. The History Manifesto|

Hugh TURNER
[Özet Abstract]indir

  Johannes Fried. The Middle Ages. Çev. Peter Lewis

Fatih DURGUN
[Özet Abstract]indir

  Emine Sonnur Özcan. İslam Tarih Yazımında Gerçeklik ve El-Mes‘ûdî (Al-Mas‘udi and the Issue of Reliability and Authenticity in Islamic Historiography)

Ayşegül ÇİMEN
[Özet Abstract]indir

  Halil İbrahim Turhan. Ricâl Tenkidinin Doğuşu ve Gelişimi (Hicrî İlk İki Asır)

Muhammed Enes TOPGÜL
[Özet Abstract]indir

  Jonathan A.C. Brown, Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy

Elif Beyza DEMİRTAŞ
[Özet Abstract]indir

  Jonathan Dauber. Knowledge of God and the Development of Early Kabbalah

Ravza AYDIN
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com