Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 40  

Sunuş

Bu sayısında Dîvân 19. yüzyıl Osmanlı Suriyesinden Amerika kıtasına göçleri, 12-13. yüzyılarda Dımaşk’ta kurulan medreseleri ve özne, dil ve hakikat arasındaki ilişkiyi konu alan üç makaleyi okurlarına sunuyor. Muhtelif akademik alanlardaki güncel literatürü konu alan değerlendirme yazıları ise ilgililerini bekleyen bir diğer kısım.

2016/1 
Yıl 21, Sayı 40
SATINAL

   
1309-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Küresel Göç Çağında Osmanlı Transatlantik Göçleri ve Sebepleri (1870-1914)
Transatlantic Migrations and Their Causes in an Age of Global Migration (1870–1914)

Kazım Baycar
[Özet Abstract]

  Medrese Nedir? XII. ve XIII. Yüzyıllarda Dımaşk Medreseleri Üzerine Bir İnceleme
What is a Madrasa? An Investigation into the Madrasas of Damascus in the Twelfth and Thirteenth Centuries

Harun Yılmaz
[Özet Abstract]

  Özne, Dil, Hakikat
Subject, Language, and Truth

Özkan GÖZEL
[Özet Abstract]

  Richard Bourke. Empire and Revolution: The Political Life of Edmund Burke

Fatih DURGUN
[Özet Abstract]

  Michael Nizri. Ottoman High Politics and the Ulema Household
l

Hugh J. Turner
[Özet Abstract]

  Cihan Yüksel Muslu. The Ottomans and the Mamluks: Imperial Diplomacy and Warfare in the Islamic World

Zahit Atçıl
[Özet Abstract]

  Köstendilli Ali el-Halvetî. Telvîhât: Bir Osmanlı Şeyhinin Dilinden Tasavvuf

Ömer Sami Uzuner
[Özet Abstract]

  Khaled El-Rouayheb. Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century: Scholarly Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb

Kenan Tekin
[Özet Abstract]

  Nassim Nicholas Taleb. Siyah Kuğu -Olasılıksız Görünenin Etkisi

Mustafa Yavuz
[Özet Abstract]

  Nail Okuyucu. Şâfiî Mezhebinin Teşekkül Süreci

Muhammed Usame ONUŞ
[Özet Abstract]

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com