Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 41  

Sunuş

Dîvân’ın 41. sayısı Ortaçağ Avrupa siyaset düşüncesi, geç Osmanlı dönemi eğitim politikaları ve  Rıza Tevfik’in Ürdün’deki yaşamı ile ilgili makaleleri içeriyor. Ayrıca, tarih, sosyoloji ve İslami ilimler alanlarındaki güncel yazını takip eden zengin kitap değerlendirme bölümünü de okurlara sunuyor.

2016/2 
Yıl 21, Sayı 41
SATINAL

   
1309-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Ortaçağ Avrupa Siyaset Düşüncesinde Süreklilik ve Özgünlük: John Fortescue’nün Siyaset ve Yönetim Anlayışının Tarihselliği
Originality and Continuity in Medieval European Political Thought: The Historicity of John Fortescue’s Understanding of Politics and Administration

Fatih DURGUN
[Özet Abstract]

  Osmanlı Bakiyesinde Bir Osmanlı Aydını: Rıza Tevfik Ürdün’de
An Ottoman Intellectual in Former Ottoman Lands: Rıza Tevfik in Jordan

Yasin BEYAZ
[Özet Abstract]

  II. Abdülhamit Döneminde Irak’ta Şiiliğe Karşı Osmanlı Eğitim Politikası
Saving the Minds and Loyalties of Subjects: Ottoman Education Policy Against the Spread of Shiism in Iraq During the Time of Abdülhamid II

Faruk YASLIÇİMEN
[Özet Abstract]

  Randall Collins. Felsefelerin Sosyolojisi: Entelektüel Değişimin Global Teorisi
Randall Collins. Felsefelerin Sosyolojisi: Entelektüel Değişimin Global Teorisi

Muammer İskenderoglu
[Özet Abstract]

  Feryal Salem. The Emergence of Early Sufi Piety and Sunni Scholasticism: ‘Abdallah b. Al-Mubarak and the Formation of Sunni Identity in the Second Islamic Century
Feryal Salem. The Emergence of Early Sufi Piety and Sunni Scholasticism: ‘Abdallah b. Al-Mubarak and the Formation of Sunni Identity in the Second Islamic Century

Abdullah Taha Orhan
[Özet Abstract]

  İhsan Arslan. Muktedir Billâh Döneminde Abbâsîler
İhsan Arslan. Muktedir Billâh Döneminde Abbâsîler

Halil İbrahim Hançabay
[Özet Abstract]

  Kenneth Garden. The First Islamic Reviver: Abu Hamid al-Ghazali and His Revival of the Religious Sciences
Kenneth Garden. The First Islamic Reviver: Abu Hamid al-Ghazali and His Revival of the Religious Sciences

Abdullah Özkan
[Özet Abstract]

  Habîbe Ebu Zeyd. El-İctihâdü’l-fikhî el-muâsır fi’s-siyâse eş-şer‘iyye
Habîbe Ebu Zeyd. El-İctihâdü’l-fikhî el-muâsır fi’s-siyâse eş-şer‘iyye

Muhammet Emin Canlı
[Özet Abstract]

  Ovamir Anjum. Politics, Law and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment
Ovamir Anjum. Politics, Law and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment

Ammar Kılıç
[Özet Abstract]

  Ali Fuat Bilkan. Fakihler ve Sofuların Kavgası: 17. Yüzyılda Kadızadeliler ve Sivasiler
The Struggle of Jurists and Sufis: Kadızadelis and Sivasis in the Seventeenth Century

Fatma Deniz
[Özet Abstract]

  Mostafa Minawi. The Ottoman Scramble for Africa: Empire and Diplomacy in the Sahara and the Hijaz
Mostafa Minawi. The Ottoman Scramble for Africa: Empire and Diplomacy in the Sahara and the Hijaz

Hatice Uğur
[Özet Abstract]

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com