Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 7  

Sunuş

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yılı çerçevesinde neşredilen eser ve makaleler, düzenlenen akademik toplantılar, sempozyumlar, seminerler, paneller ve medya etkinlikleri, icra edilen sanat faaliyetleri, yoğun bir zihniyet dönüşümü ve kimlik bunalımı yaşayan toplumumuzun kendi tarihiyle olan kaçınılmaz yüzleşmesinin ümit verici izlerini taşımaktadır.

1999/2 
Yıl 4, Sayı 7
SATINAL

   
ISSN 1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Tarih idrâki oluşumunda metodolojinin rolü: Medeniyetlerarası etkileşim açısından dünya tarihi ve Osmanlı

Ahmet DAVUTOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Ulema-siyaset ilişkilerine dair metinler-II Ey Ulema! Bizim gibi konuş!

İsmail KARA
[Özet Abstract]indir

  Osmanlı tarihini dönemlendirme meselesi ve Osmanlı nasihat literatürü

Erol ÖZVAR
[Özet Abstract]indir

  II. Abdülhamid döneminde Kuzey Irak'ta tarikat, aşiret ve siyaset

Gökhan ÇETİNSAYA
[Özet Abstract]indir

  Midhat Paşa'nın Suriye Lâyihası

Fethi GEDİKLİ
[Özet Abstract]indir

  I. Dünya Savaşı sonrası yeni uluslararası düzen kurma sürecinde Osmanlı Devleti'nin tavrı: Paris Barış Konferansı'na sunulan 23 Haziran 1919 tarihli muhtıra

Mustafa BUDAK
[Özet Abstract]indir

  III. Selim'e sunulan bir ıslahat raporu: Mehmet Şerif Efendi Lâyihası

Ergin ÇAĞMAN
[Özet Abstract]indir

  Akif araştırmalarına bibliyografik bir katkı: Mehmet Akif'in Arapça'dan yaptığı tercümeler üzerine notlar

Suat MERTOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Osmanlı ekonomik ve toplumsal tarihiyle ilgili tezler bibliyografyası (1933-1999)

Coşkun ÇAKIR
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com