Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
K ü n y e

DÎVÂN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ

Sahibi: Bilim ve Sanat Vakfı
Yazı İşleri Müdürü: Mustafa Özel

1996 yılında yayın hayatına başlayan DÎVÂN, 2007 yılına kadar DÎVÂN: İlmî Araştırmalar ve bu tarihten sonra DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi ismiyle yayınlanmıştır. Uluslararası hakemli bir dergi olan DÎVÂN, yılda iki defa yayınlanmaktadır. DÎVÂN sosyal ve beşerî bilimler alanlarında mukayeseli ve disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyen özgün araştırma ve yorumları içeren makaleler, araştırma notları ve kitap değerlendirmelerine Türkçe veya İngilizce olarak yer vermektedir.

Yazıların yayınına hakem raporları doğrultusunda yayın kurulu karar verir. Yayınlanmayan yazılar iade edilmez. Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.

DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar DergisiULAKBİM, Worldwide Political Science Abstracts, International Political Science Abstracts (IPSA), Index Islamicus, Turkologischer Anzeiger, Ebsco Publishing, MLA International Bibliography ve Asos Index tarafından taranmaktadır.

*****

DÎVÂN: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES

Owner: The Foundation for Sciences and Arts

Editor-in-Chief: Mustafa Özel

DÎVÂNis a bi-annual, international peer-reviewed academic journal devoted to comparative, interdisciplinary and multidisciplinary research in the social sciences and humanities. Founded in 1996, it appeared under the name DÎVÂN: Scientific Studiesuntil 2007. Since then, it has been published as DÎVÂN: Journal of Interdisciplinary Studies. The journal publishes articles that contain original research and innovative perspectives, a selection of current book reviews and research notes in Turkish and English.

All submissions are initially assessed by the Editorial Board. Those deemed suitable then pass to, a panel of referees. Then, the Editorial Board makes the ultimate decision on publication. Manuscripts that fail to be selected for publication will not be returned. Contributors are responsible for ensuring that their submissions adhere to the academic, legal, and linguistic standards of their disciplines.

The articles published in DÎVÂN: Journal of Interdisciplinary Studies are indexed by ULAKBIM, Worldwide Political Science Abstracts, International Political Science Abstracts (IPSA), Index Islamicus, Turkologischer Anzeiger, EBSCO Publishing, MLA International Bibliography and ASOS Index.

 

*****

 

DÎVÂN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ / DÎVÂN: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES

 

Sahibi / Owner

Bilim ve Sanat Vakfı / The Foundation for Sciences and Arts

 

Yazı İşleri Müdürü / Editor-in-Chief

Mustafa Özel

 

Editör / Editor

Abdurrahman Atçıl, İstanbul Şehir Üniversitesi, aatcil@divandergisi.com

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Ahmet Okumuş, İstanbul Şehir Üniversitesi

Faruk Deniz, Bilim ve Sanat Vakfı

Halil İbrahim Düzenli, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

M. Cüneyt Kaya, İstanbul Üniversitesi

Mustafa Demiray, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

Macit Karagözoğlu, Marmara Üniversitesi

Nurullah Ardıç, İstanbul Şehir Üniversitesi

 

Danışma Kurulu / Advisory Board

Abdullah Yavaş, University of Wisconsin

Alparslan Açıkgenç, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Dimitri Gutas, Yale University

Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi

Fred Dallmayr, University of Notre Dame

Engin Deniz Akarlı, İstanbul Şehir Üniversitesi

Evengelia Balta, National Hellenic Research Foundation, Athens

Hızır Murat Köse, İstanbul Şehir Üniversitesi

İ. Kafi Dönmez, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Jamil Ragep, McGill University

Lejla Demiri, Eberhard Karls Universität Tübingen

M. Akif Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi

Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi

Richard Falk, Princeton University

 

Kitap Değerlendirme Editörleri / Book Review Editors

M. Talha Çiçek, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, talhacicek@divandergisi.com

M. Enes Topgül, Marmara Üniversitesi, menestopgul@divandergisi.com

 

Editör Yardımcısı / Editorial Assistant

Volkan Uzundağ, volkanuzundag@divandergisi.com

 

Adres:Bilim ve Sanat Vakfı, Vefa Cad. No: 35 34470 Vefa, İstanbul, Türkiye

Tel:+90 212 528 22 22 (pbx) Faks: +90 212. 513 32 20

email:info@divandergisi.com

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.gisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com