TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Amy Russell. The Politics of Public Space in Republican Rome.Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015. xix+226 sayfa.

Amy Russell’ın Berkeley’de hazırlamış olduğu doktora tezinin gözden geçirilmiş hali olan bu kitap da temel olarak kamusal ve özel gibi, Roma siyasi dünyasının ve siyaset düşüncesinin merkezinde yer alan kavramları araştırmanın merkezine oturtarak, bu kavramlar üzerinden kamusal alan denilen unsurun ne olduğunu incelemektedir.

Oğuz Yarlıgaş

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.