Yazarlar

Abdulvahab M. ELMESSİRİ

Kahire Aynşems Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Profesörü. El-Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Uzmanı ve Arap Birliği BM daimi temsilciliği danışmanı. Felsefe, Dinler Tarihi ve Edebiyat alanındaki çalışmaları ile Arap dünyasının önde gelen düşünürleri arasında yer alan Messiri sekiz ciltlik ““Siyonizm ve Yahudilik Ansiklopedisi” adlı eserin müellifi.