EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

DÎVÂN İlmî Araştırmalar
Bilim ve Sanat Vakfı, Vefa Cd.
No. 35 34470 Vefa/İstanbul
Tel: 0212 528 22 22 (pbx)
Faks: 0212 513 32 20
info@divandergisi.com

Editör
Abdurrahman ATÇIL
aatcil@divandergisi.com

Yardımcı Editor

Selim Tekke
selimtekke@divandergisi.com

Volkan UZUNDAĞ

Kitap Tanıtım Editörleri
M.Talha ÇİÇEK

M.Enes TOPGÜL
 


Neredeyiz?