EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Yazarlar

Gökhan ÇETİNSAYA

1964'te İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi (1985). Aynı fakültede II. Abdülhamid ve Panislamizm politikası üzerine yüksek lisans tezini hazırladı (1988). Doktorasını II. Abdülhamid dönemi Irak'ı üzerine İngiltere'nin Manchester Üniversitesinde tamamladı (1994). Halen Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır.