Yazarlar

Gülfettin ÇELİK

1962 yılında Kırcaali'de doğdu. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi (1987). M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalında 1989 yılında yüksek lisans, 1995 yılında doktorasını tamamladı. Halen M.Ü. İ.İ.B.F. İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.