Yazarlar

Adnan ERTEM

1965 yılında Mercan-Erzincan'da doğdu. İlkögrenimini Mercan'da, ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladı. 1983 yılında girdiği İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Aynı enstitünün Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalı'nda hazırladığı “Sosyal Bütünleşme Açısından Vakıflar” konulu tezi ile 1998 yılında doktor ünvanını aldı. Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda müfettiş olarak görev yapmaktadır.

Katkıda bulunduğu sayılar