Yazarlar

İlhami YURDAKUL

1967 yılında İspir-Erzurum'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Gebze'de tamamladı. M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü'nü 1993 yılında bitirdi. 1996 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansını ikmal etti. Halen aynı bilimdalında doktora öğrencisidir. Ayrıca bu enstitüde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.