Yazarlar

Mahmut Erol KILIÇ

1961 yılında İstanbul'da doğdu. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce" isimli yüksek lisans tezini ve ardından "Muhyiddîn İbnu'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri" isimli doktora tezini hazırladı. Metafizik, Mukayeseli Dinler, Ezoterik Felsefe ve Sufizm konularıyla ilgilenen yazar, M.Ü. İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.