Yazarlar

Muhammed ABAY

1968'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğdu. 1978'de ilkokuldan, 1985'te Adapazarı İHL'nden, 1989'da da M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1992'de Osmanlı Dönemi Müfessirleri isimli teziyle tefsir alanında yüksek lisansını tamamladı. Kur'an-ı Kerim'de Savaş isimli doktora çalışmasına devam etmektedir. 1996-1998 yılları arasında Uludağ Ünv. İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevliliği yaptı. Şu an M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisidir.