EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Yazarlar

Mustafa BUDAK

1962 de Kütahya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi (1985). Aynı üniversitede yüksek lisans çalışmalarına başladı ve 1987de “Osmanlı-Özbek Siyasi Münasebetleri (1510-1740)” adlı tezini vererek tamamladı. Aynı yıl İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı'na geçti. Burada “1853-1856 Kırım Savaşı'nda Kafkas Cephesi” adlı doktora tezi ile tarih doktoru ünvanı aldı (1993). 1999 yılında doçent oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.