Yazarlar

Sabri ORMAN

1948 yılında Adıyıman'da doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstutüsü (1972) ve İ.Ü. İktisat Fakültesi mezunu. Prof. Dr. Sabri F. Ülgener nezaretinde İktisat Fakültesinde hazırladığı “Gazali'nin İktisat Felsefesi” konulu doktora teziyle 1981 yılında “İktisat Doktoru” ünvanını aldı. 1980 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1982 yılında Yardımcı Doçent, 1986 yılında Doçent oldu. 1989-1990 ders yılında Londra Üniversitesi, London School of Economics and Political Science'da “Research Scholar” statüsünde “İslam Dünyasında İktisadî Düşüncenin Gelişimi” konulu bir araştırma projesi üzerinde çalıştı. Mayıs 1993'te M.Ü. İktisat Bölümü'nde profesörlüğe yükseldi. 1992-1994 yılları arasında Malezya'daki International Islamic University İktisat Bölümü'nde, 1995-1997 yılları arasında ise yine aynı ülkede (“postgraduate studies institute” statüsünde bir kuruluş olan) International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)'da iktisat profesörlüğü yaptı. Halen M.Ü. İktisat Bölümü'ndeki görevi devam etmektedir. Eserleri: Telif: 1. Gazali'nin İktisat Felsefesi, İstanbul, 1984. 2. Gazali; Hakikat Araştırması, Felsefe Eleştirisi ve Etkisi, İstanbul, İnsan Yayınları, 1986. Tercüme: 1. K. R. Popper, Tarihselciliğin Sefaleti, İngilizce'den Çeviren: Sabri Orman, İstanbul, İnsan Yayınları, 1985. 2. A. Durî, İslam İktisat Tarihine Giriş, Arapça'dan Çeviren: Sabri Orman, İstanbul, Endülüs Yayınları, 1991.