Yazarlar

Veysel KAYA

Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisidir. Yüksek lisans tezini “Fahrüddin Razi’nin Maturidi Alimleriyle Tartışmaları ve Eleştirisi” konusuyla bitiren Kaya, “Felsefî Kelâm Çerçevesinde İbn Sînâ’nın Kelâma Etkisi” isimli doktora tezine devam etmektedir. İbn Sînâ öncesi ve sonrası felsefe-kelâm ilişkileri, kelâmın günümüzdeki anlamı ve günümüz kelâm problemleri, din-bilim ilişkisi ve ateizm ilgilendiği konular arasındadır.