Yazarlar

Ahmet Zeki İZGÖER

1963 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta tahsilini aynı şehirde tamamladı. 1981 yılında kaydolduğu İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansını tamamladı. 1987 yılında Osmanlı Arşivi'nde çalışmaya başladı. 1989'da M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalı doktora programına kaydoldu. 1997'de bu Bilim Dalından “Ahmet Cevdet Paşa'nın Sosyal ve İktisadî Görüşleri” adlı doktora tezini hazırlayarak mezun oldu. Halen Osmanlı Arşivi'ndeki görevine devam etmektedir.

Katkıda bulunduğu sayılar