Yazarlar

Ayhan TEKİNEŞ

1964 yılında Bartın'da doğdu. Karadeniz Ereğli Lisesi'ni bitirip Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne başladı (1981). 1985 yılında dikey geçişle geçtiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1987 yılında bitirdi. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1991 yılında “İlelü'l-Hadis İlmi” adlı tez ile yüksek lisansı, yine aynı enstitüde “Müşkilü'l-Hadis İlmi” adlı tezi ile 1987 yılında doktorayı tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Yayınlanmış Çalışmaları “Hadis Tenkidinin Anlam ve Kapsamı”, (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi); “İlelü'l Hadis İlmi” (DİA İslam Ansiklopedisi).