Yazarlar

Burhan KÖROĞLU

1962 yılında İstanbul'da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünü bitirdi (1985). Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Yüksek Lisans yaptı(1993). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu (1991). Aynı Fakültede Doktora çalışmasını tamamladı. (2001). 2008 yılına kadar İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2008 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve Ürdün Üniversetesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. İslam Felsefesi başlğı altında, Endülüs Düşüncesi, Yeni Platonculuk, İslam Siyaset Düşüncesi ve Kelam ilmi alanlarında çalışmaktadır. Türkçe, İngilizce ve Arapça tercüme ve telif eser ve makaleleri mevcuttur.