Yazarlar

Cevat İZGİ

1955 Yılında Malatya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Arap Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nü bitirdi. İslam Konferansı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nde çalışmaya başladı( 1983).Türkiye genelinde bulunan bazı önemli yazma kütüphanelerinin tarama faaliyetinde bulundu. Mısır Kahire Hidiv Kütüphanesi, Kuzey Kıbrıs Lefkoşe Mahmud Kütüphanesi'ndeki yazma eserler üzerinde çalıştı. 1995 Yılında elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. En önemli eseri, Osmanlı Medreselerinde İlim, 2 cilt, İstanbul, 1997.