EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Yazarlar

Ergin ÇAĞMAN

1967 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı (1988). Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında “III. Selim'e Takdim Edilen Layihalara Göre Osmanlı Devleti'nde İktisadi Değişme” konulu tezi il yüksek lisans derecesi aldı (1995). Halen Osmanlı İktisat Tarihi alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.