EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Yazarlar

Erol ÖZVAR

1966 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini 1989 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü'nde tamamladı. Aynı üniversitede “Tarihsel Temelleri Açısından Marksist ve Neoklasık İktisat Okullarında Değer ve Bölüşüm Problemi” başlıklı tezi ile yüksek lisans ve “17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesinde Değişim: Rum Hazine Defterdarlığından Tokat Voyvodalığına Geçiş” konulu tezi ile de doktorasını tamamladı. Halen aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Osmanlı İktisat tarihi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.