EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Yazarlar

Fethi GEDİKLİ

1960 yılında Trabzon'da doğdu. Hacettepe Üniversitesinde İngilizce hazırlık (1979-80), İstanbul Üniversitesinde Hukuk okudu (1984). “Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluşu, Yapısı ve Hukuk Yargılama Usulü” adlı yüksek lisans teziyle bilim uzmanı (1989); “16. ve 17. Asır Osmanlı Şer'iyye Sicillerinde Mudarebe Ortaklığı: Galata Örneği” başlıklı çalışmasıyla doktor (1996), “XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde İnân Şirketi” adlı henüz yayımlanmamış çalışmasıyla doçent oldu (1998). Halen M.Ü. Hukuk Fakültesinde Hukuk Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eserleri: Çağdaş Azerbaycan Şiiri Antolojisi (Yusuf Gedikli ile, 1983), Sosyal ve Tarihi Bağlamı İçinde İslam Hukuku ( Der. Aziz el-Azme, çeviri, İz 1992), İs1am Hukukunda Savaş ve Barış (Macid Hadduri, çeviri, Yöneliş 1999), Osmanlı Şirket Kültürü XVI-XVII. Yüzyıllarda Mudârebe Uygulaması (Telif, İz 1998).

Katkıda bulunduğu sayılar