EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Max Weber'in Siyaset, Akıl, Değerlerin Çatışması ve Etik Üzerine Düşünceleri

Bu makale, Max Weber’in değer çatışması teorisinin realist politika anlayışıyla bağlantısını ve politikayla etik arasındaki ilişkiyi nasıl tasavvur ettiğini incelemektedir. Bu inceleme, aynı zamanda Weber’in sosyal bilimler ve etik alanında aklın sınırı hakkındaki görüşlerini de kapsamaktadır. Weber’in bilim felsefesinin merkezi, sosyal bilimlerin “etik tarafsızlığı” (Wertfreiheit) hakkındaki metodolojik düşünceleridir. Bu makalenin ilk tezi, Weber’in uzlaşmaz değerler ve idealler çatışması teorisinin Nietzsche’ye dayandığını ileri sürmektedir. Makalenin ikinci tezine göre, Weber’in bilim felsefesinin genel iddiası değerlerin ve normatif teorilerin nihai rasyonel, felsefi veya bilimsel bir temelinin bulunma ihtimalinin olmadığıdır. Weber’in politik alandaki sorumluluk etiğine destek vermesi, bilim adamının “etik tarafsızlığı” (Wertfreiheit) varsayımına aykırı olduğu eleştirisine yol açmaktadır. Makalenin üçüncü tezi, Weber’in politik sorumluluk etiği konusundaki savlarının metodolojik postülasıyla uyumlu olduğunu iddia etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Max Weber, Siyaset, Akıl, Ahlak, Değerler
çatışması, Siyasi realizm, Ahlaki Tarafsızlık.

Manuel Knoll

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.