EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

İstifa, Hal‘ ve İhtilal: İslam Devletlerinde İktidarın El Değiştirmesi Üzerine Bazı Tespitler

Özgür Kavak

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.