EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Rumee Ahmed. Sharia Compliant A User’s Guide to Hacking Islamic Law

Ayşe Aktaş

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.