EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Ayman Reda. Peygamberlik, Dindarlık ve Kâr

Ayman Reda’nın 2018 tarihli Prophecy, Piety, and Profits: A Conceptual and Comparative History of Islamic Economic Thought adlı kitabı Peygamberlik, Dindarlık ve Kâr: İslam İktisadî Düşüncesinin Kavramsal ve Karşılaştırmalı bir Tarihi başlığıyla 2019’da Türkçeye tercüme edilmiştir. Her kitabın bir hikayesi vardır. Bu hikaye de her şeyden önce hikayeyi kafasında şekillendiren kişi, yani anlatıcıyla başlar. O yüzden yazıya Reda’ya dair bazı bilgilerle başlanabilir. Doktorasını Michigan State University’deki Ekonomi bölümünden alan ve aynı üniversitede çalışan Reda, değerlendirilecek kitabının da konusu olan İslam iktisadı düşünce tarihi konusunda uzmandır. Reda’nın İran kökenli olduğu özellikle belirtilmelidir. Zira bu durum, kitabın muhtevasında etkilidir.

Zeyneb Hafsa Orhan

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.