EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies