Abdullah Acar. Endülüs’te Hanefîlik

Endülüs ve Hanefilikle ilgili olarak farklı alanlarda birçok çalışma yapılmışsa da, bir mezhep olarak Hanefilikin Endülüs’teki durumuna dair çalışmalar yok denecek kadar azdır. Abdullah Acar’ın Endülüs’te Hanefîlik isimli çalışması, bu ilişkiyi incelemesi itibarıyla önemlidir. Yazar, Endülüs’te Hanefi mezhebinin var olduğunu iddia ederek, Hanefi mezhebinin Endülüs’te yayılmadığına dair yerleşik kanaate karşı çıkar.

İsmail ÇELİK
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.