Sabri Çap. Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis.

Akademik oryantalizmin teşekkülü 18. asır sonlarını bulsa da bu döneme kadar Batı’da yapılan genelde İslam, özelde hadis-sünnet konulu çalışmaların tarihi çok daha eskidir. Ancak bilhassa hadis ilmiyle Türkçe literatürde Ignaz Goldziher (ö. 1921) ve onun etkilendiği isimlerin ötesine giden çalışmalara pek rastlanmaz. Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis eseri, gerek konuyla ilgili yapılan ilk çalışma olması gerekse 19. yüzyıla kadar Batı’da İslam’a dair yapılan çalışmaların ana hatlarıyla kapsayıcı bir özetini sunması açısından dikkate değerdir.

Ayşe Mutlu Özgür
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.