Arap Müzik Kongresi (1932): Tarihsel Değişim, Milli Kimlik ve Öznel Anlatılar

Bu çalışma, 1932’de Kahire’de düzenlenen Arap Müzik Kongresi’ni Mısır’ın I. Dünya Savaşı’ndan itibaren yaşadığı siyasal ve toplumsal gelişmelere paralel olarak ele almaktadır. İki dünya savaşı arasında dolaşımda olan Mısırlılık, Mısır milliyetçiliği ve Pan-Arapçılık, modern Mısır kimliğinin temsil alanlarından birisi olarak düşünülen Mısır müziğinin yeniden yapılandırılmasının arkasında işleyen düşünce biçimleriydi. Çalışma, kongre günlerini Arap Müzik Kongresi’nin de belirleyici dinamikleri olduğunu ileri sürdüğü ideolojik ve kavramsal tartışmaların penceresinden değerlendirmeyi önermektedir.
Kimi katılımcıların kongre esnasında tuttukları günlükler ve yakınlarına hitaben yazdıkları mektuplar çalışmanın yoğunlaşacağı temel kaynaklardır. Bu metinler, olabildiğince rahat ve hatta kaygısız denilebilecek bir üslupla kaleme alınmış olmalarından ötürü kongrenin teknik seviyesi yüksek raporları ve makalelerinden daha renkli ve özneldirler. Kongrede yaşanan tartışmalar, oluşan ihtilaflar, hizipleşmeler ve rekabetin doğurduğu gerginlikler yalın bir dil ve doğallıkla kâğıda dökülmüşlerdir. Bu metinler, sahip oldukları birbirinden farklı bakış açıları ve çok katmanlı

Onur ÖNER
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.