Bir Ortaçağ Siyaset Düşüncesi Metninde Tarih Nasıl Kullanılır? Salisburyli Johannes’in Policraticus Adlı Eserinde Harold’un 1062/63 Seferi ve İngilizlerin Galler Meselesi

12. yüzyılın önde gelen düşünürlerinden İngiliz din adamı Salisburyli Johannes tarafından 1159 yılında tamamlanan Policraticus, Ortaçağ siyaset düşüncesinin en temel me-tinlerinden biridir. Bu eser, iyi bir yöneticinin, etrafındaki yozlaşmayı bertaraf ederek nasıl daha iyi ve adil bir yönetim tesis edebileceğini özellikle Antikite ve Hristiyanlık tarihinden verdiği örneklerle tartışır. Bununla birlikte, zengin içeriğiyle birçok yönden tarihçilerin ilgi odağında olmasına ve farklı yönlerine dair geniş bir literatür oluşmasına rağmen Policraticus’ta İngiliz tarihinden örneklerin, eserin temel mesajı etrafında neden ve nasıl kullanıldığı yeterli düzeyde analiz edilmemiştir. Bu makalede, Policraticus’ta Wessex Earl’ü Harold’un 1062/1063 tarihlerinde gerçekleştirdiği Galler Seferi’nin anlatısı eserin temel mesajı çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu bağlamda, Salisburyli Johannes’in bu sefere ilişkin inşa ettiği anlatıda Gallilere yönelik kullandığı olumsuz dilin 12. yüzyılda yükselen İngiliz yayılmacılığından kaynaklandığı siyasi ve dinî boyutlarıyla ortaya konulacak ve bunun üzerinden tarihî örneklerin siyaset düşüncesi metinlerinde nasıl bir işleve sahip olabileceklerinin anlaşılmasına da bir katkı sunulacaktır.

Fatih DURGUN
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.